Personalia:
Victor van de Lande
Geboortedatum 08-12-55
Werkzaam als docent Beeldende Vorming

De combinatie van een fulltime baan in het onderwijs combineren met een eigen beeldende ontwikkeling is niet altijd even gemakkelijk. Innerlijke gedrevenheid en de steeds terugkerende behoefte tot het scheppen van een beeld houdt het beeldend proces in stand. Behoudens enige groepsexposities met kunstenaarsvereniging BOA, enkele solo exposities in café''s en een galerie Segeren, heb ik weinig activiteit ontplooit om met mijn werk naar buiten te treden.

Ik zou mijn werk abstract-expressionistisch willen noemen, hoewel het niet volledig abstract is. In veel van mijn schilderijen ben ik vertrokken vanuit een figuratieve voorstelling die al schilderende steeds minder belangrijk wordt en mogelijk geheel verdwijnt. Een tijdlang heb ik me bezig gehouden met de natuur als belangrijkste inspiratiebron voor mijn werk, het thema landschap was het startpunt voor mijn werk. Een citaat uit de examencatalogus van 1987 luidt alsvolgt;
"De geest van de natuur en de geest van het onbewuste zijn onafscheidelijk, een dialoog met de natuur is noodzaak voor mijn werk.. Als ik schilder naar de natuur kopieer ik geen bestaande beelden, maar geef ik uiting aan mijn gevoelens. Deze werkstukken zijn de uitbeelding van mijn natuurbeleving, symbolen van de natuurkracht, erotiek, voortplanting en groei, vergankelijkheid en verval."
Deze tekst klinkt mij nu wat zwaarbeladen in de oren, ik geloof dat het schilderen nu wat luchtiger voor me is geworden. Momenteel werk ik vanuit een naar mijn gevoel veel minder beladen onderwerp ; stilleven. Geleidelijk aan wordt de figuratieve voorstelling steeds minder belangrijk en komt de nadruk steeds meer te liggen op de schilderachtige betrekkingen binnen het schilderij, dingen als contrast, hoeveelheden, beweging, structuur, ritme etc. Een zoektocht in verf die moet resulteren in een zuiver beeld waarin een balans gevonden is en een spanning die voelbaar is. Deze zoektocht leidt er dikwijls toe dat mijn schilderijen in meerdere lagen zijn opgebouwd, ik werk hierom graag met acrylverf vanwege de snelle droogtijd, waardoor ik snel en spontaan kan reageren op mijn eigen sporen in de verf.